Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

UA/13/ENP/AG/37

Termín zverejnenia 01.03.2013
Prijímateľská krajina Ukrajina
Číslo projektu UA/13/ENP/AG/37
Názov projektu Assistance in development of open and transparent agricultural land market
Typ projektu TW
Rozpočet 1 800 000
Sektor Agriculture
Program ENPI 2009
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 26.03.2013
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 02.04.2013
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 22.04.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky