Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

UA/12/ENP/TR/35

Termín zverejnenia 13.11.2012
Prijímateľská krajina Ukrajina
Číslo projektu UA/12/ENP/TR/35
Názov projektu Strengthening of the State Space Agency's of Ukraine (SSAU) Institutional Capacity to Implement European Space Programmes in Satellite Navigation (EGNOS / Galileo) and Remote Sensing (GMES)
Typ projektu TW
Rozpočet 1 450 000,- EUR
Sektor Trade and Industry
Program ENPI 2010
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 29.11.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 10.12.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 14.01.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky