Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

SR/2010/IB/FI/01TWL

Termín zverejnenia 29.05.2012
Ukončenie cirkulácie05.07.2012
Prijímateľská krajina Srbsko
Číslo projektu SR/2010/IB/FI/01TWL
Názov projektu Capacity Development of Human Resources in the National Bank of Serbia
Typ projektu TWL
Rozpočet 250 000,- EUR
Sektor Public Finance
Program IPA 2010
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 15.06.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 15.06.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 02.07.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky