Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

SR 11 IB OT 02

Termín zverejnenia 16.01.2013
Prijímateľská krajina Srbsko
Číslo projektu SR 11 IB OT 02
Názov projektu Enforcement of Intellectual Property Rights
Typ projektu TW
Rozpočet 1 300 000
Sektor Culture
Program IPA 2011
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 18.03.2013
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 19.03.2013
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 26.03.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky