Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

MA/12/ENP-AP/TR30 TL

Termín zverejnenia 08.08.2012
Ukončenie cirkulácie21.09.2012
Prijímateľská krajina Maroko
Číslo projektu MA/12/ENP-AP/TR30 TL
Názov projektu Identification d'un Jumelage Léger pour le renforcement des capacités de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements
Typ projektu TWL
Rozpočet 250 000,- EUR
Sektor Trade
Program ENPI – P3A III
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 21.08.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 28.08.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 18.09.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty Príloha
Poznámky Ponuku je potrebné pripraviť vo francúzskom jazyku.