Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

KS 12 IB JH 03

Termín zverejnenia 17.12.2012
Ukončenie cirkulácie18.02.2013
Prijímateľská krajina Kosovo (pod rezolúciou OSN 1244)
Číslo projektu KS 12 IB JH 03
Názov projektu Strengthening Correctional and probation services
Typ projektu TW
Rozpočet 1 740 000,- EUR
Sektor Justice and Home Affairs
Program IPA 2012
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 15.01.2013
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 26.01.2013
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 18.02.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky