Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

KS 11 IB OT 01

Termín zverejnenia 29.05.2012
Ukončenie cirkulácie12.07.2012
Prijímateľská krajina Kosovo
Číslo projektu KS 11 IB OT 01
Názov projektu Support to the Ministry of European Integration
Typ projektu TW
Rozpočet 1 000 000,- EUR
Sektor Public Administration Reform
Program IPA 2011
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 15.06.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 22.06.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 12.07.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky V súlade s usmernením MZV SR je účasť v projekte možná iba formou „junior partnership“ alebo prostredníctvom vyslania expertov. V prípade konzorcia je potrebné riadiť sa pokynmi NCP TW príslušného členského štátu EÚ.