Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Kontakty

Adresa ÚV SR: (Oficiálna poštová adresa)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Ing. Ladislav Šimko – riaditeľ odboru prierezových priorít
Telefón: 02/57295997
E-mail: ladislav.simko@vlada.gov.sk
Adresa: Radlinského 13, 81107 Bratislava

Mgr. Denisa Vasarábová Kútyová – národný kontaktný bod pre TAIEX
Telefón: 02/57295901
E-mail: denisa.kutyova@vlada.gov.sk
Mailbox: taiex@vlada.gov.sk
Adresa: Radlinského 13, 81107 Bratislava