Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

HR/2010/IB/JH/05TL

Termín zverejnenia 15.06.2012
Ukončenie cirkulácie25.07.2012
Prijímateľská krajina Chorvátsko
Číslo projektu HR/2010/IB/JH/05TL
Názov projektu Enhancing Identification of Victims of Trafficking in Human Beings
Typ projektu TWL
Rozpočet 200 000,- EUR
Sektor Justice, Freedom and Security
Program IPA 2010
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 29.06.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 29.06.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 20.07.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty Príloha
Poznámky