Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

HR/2009/IB/FI/04TL

Termín zverejnenia 24.10.2012
Ukončenie cirkulácie28.11.2012
Prijímateľská krajina Chorvátsko
Číslo projektu HR/2009/IB/FI/04TL
Názov projektu Further enhancing the functioning of Croatian AFCOS system with the aim of efficient protection of EU financial interests
Typ projektu TWL
Rozpočet 230 000,- EUR (z toho zdroje IPA 207 000,- EUR)
Sektor Financial Control – Protection of EU Financial Interests
Program IPA 2009
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 05.11.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 05.11.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 23.11.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky