Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

HR/2009/IB/AG/01TL

Termín zverejnenia 06.11.2012
Ukončenie cirkulácie01.01.2013
Prijímateľská krajina Chorvátsko
Číslo projektu HR/2009/IB/AG/01TL
Názov projektu Strengthening of internal audit capacity for execution of audits on CAP
Typ projektu TWL
Rozpočet 188 889,- EUR (z toho zdroje IPA 90%)
Sektor Agriculture, Rural Development
Program IPA 2009
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 21.11.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 12.12.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 12.11.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky