Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

HR 10 IB JH 04

Termín zverejnenia 16.07.2013
Prijímateľská krajina Chorvátsko
Číslo projektu HR 10 IB JH 04
Názov projektu Improvement of the Enforcement system in the Republic of Croatia
Typ projektu TW
Rozpočet 1 600 000,00 eur
Sektor Justice, Freedom and Security
Program ENPI 2010
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 06.08.2013
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 10.09.2013
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 26.09.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky