Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

DZ/13/ENP/ST/15

Termín zverejnenia 29.07.2013
Prijímateľská krajina Alžírsko
Číslo projektu DZ/13/ENP/ST/15
Názov projektu Capacity building of the administration of the Secretary of State to the Prime Minister in charge of Prospective and Statistics (SEPS) in the field of analysis and forecasting economic situation observatory
Typ projektu TW
Rozpočet 1 350 000,00 eur
Sektor Statistics
Program P3A-2
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 19.08.2013
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 10.09.2013
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 01.10.2013
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky