Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

DZ/12/ENP-AA/TP/10

Termín zverejnenia 15.05.2012
Ukončenie cirkulácie02.07.2012
Prijímateľská krajina Alžírsko
Číslo projektu DZ/12/ENP-AA/TP/10
Názov projektu Appui à la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie (DACM) pour le renforcement de son rôle dans le domaine de la sécurité aérienne
Typ projektu TW
Rozpočet 1 450 000,- EUR
Sektor Transport
Program ENPI – P3A II
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 28.05.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 06.06.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 27.06.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty Príloha
Poznámky Projekt sa realizuje vo francúzskom jazyku