Oznam - nové webové stránky pre TWINNING a TAIEX
TWINNING
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-twinning

TAIEX
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-taiex

Webová stránka www.twinning-taiex.gov.sk nebude viac aktualizovaná a technicky a obsahovo administrovaná.

BA 11 OB OT 01

Termín zverejnenia 03.10.2012
Ukončenie cirkulácie20.11.2012
Prijímateľská krajina Bosna a Hercegovina
Číslo projektu BA 11 OB OT 01
Názov projektu Strengthening the Efficiency of IDDEEA
Typ projektu TW
Rozpočet 630 000,- EUR (z toho zdroje IPA 600 000,- EUR)
Sektor Public Administration Reform
Program IPA 2011
Termín pre vyslovenie záujmu o účasť v projekte 18.10.2012
Termín pre zaslanie životopisov na NKB TW 29.10.2012
Termín pre zaslanie ponuky na NKB TW 15.11.2012
Project Fiche Project fiche
Podporné dokumenty
Poznámky